ورود و ثبت نام
کاربر گرامی در صورتی که ثبت نام نکرده اید ، با کلیک روی دکمه زیر در سایت ثبت نام نمایید . به کمک کنترل پنل خود می توانید از امکانات سایت استفاده کنید .تاریخ های مهم
تاریخ شروع ثبت نام در همایش
1 خرداد 1403
تاریخ شروع دریافت مقاله در همایش
1 خرداد 1403
آخرین مهلت ثبت نام
15 بهمن 1403
آخرین مهلت ارسال مقاله
15 بهمن 1403
تاریخ برگزاری

1403/12/03

تقديم المؤتمر

منهجیة استنباط العلوم الانسانیة المبنیة علی القرآن

الطبیعة والمبادئ و الخصائص

معرفة طبیعة منهج استنباط العلوم الانسانیة المبنیة علی القرآن

الأسس القرآنیة لأسلوب استنباط العلوم الانسانیة المبنیة علی القرآن

خصائص و معاییر استنباط العلوم الإنسانیة المبنیة علی القرآن

الفرق بین منهج استنباط العلوم الإنسانیة المبنیة علی القرآن و الطُرُق الأخری

 

المجالات و الأنواع

نطاق العلوم ذات الصلة باستنباط العلوم الإنسانیة المبنیة علی القرآن المتطلبات العقلیة و النقلیة لاستنباط العلوم الإنسانیة المبنیة علی القرآن

التعرف علی مناهج استنباط العلوم الانسانیة من القرآن

الدراسات الإسلامیة حول مناهج استنباط العلوم الانسانیة من القرآن

 

الآثار و التحدیات

آثار ونتائج منهجیة استنباط العلوم الإنسانیة المبنیة علی القرآن

الفرص و التحدیات لمنهجیة استنباط العلوم الإنسانیة المبنیة علی القرآن

معوقات استنباط العلوم الانسانیه بالقرآن

دراسة اسباب الانحراف فی معرفة العلوم الإنسانیة المبنیة علی القرآن

الشبهات لاستنباط العلوم الإنسانیة المبنیة علی القرآن

 

الحلول

کیفیة تطّور العلوم الانسانیة من خلال معرفة مناهج استنباط العلوم الإنسانیة المبنیة علی القرآن

دور الامامة والقیادة في الإرشاد إلی أسالیب استنباط العلوم الإنسانیة المبنیة علی القرآن

الانتفاع من الخبرات البشریة في معرفة مناهج استنباط العلوم الإنسانیة المبنیة علی القرآن

مکانة ومهام الحوزات العلمیة والمجامع العلمیة في معرفة مناهج استنباط العلوم الإنسانیة المبنیة علی القرآن

مکانة ومهام رجال الدین في منهجیة العلوم الإنسانیة المبنیة علی القرآن

 

 

الموعد النهائي لتقدیم البحوث: 12 جمادی الثانیة 1444 ه.ق

المکان: قم، شارع 15 خرداد، زقاق الشهید میثمي، جامعة علوم و معارف القرآن الکریم

پوستر همایش
تماس با ما
تلفن ثابت

025-37604070  

داخلی 356

نمابر

025-37604056 

ایمیل

qhem@quran.ac.ir

آدرس

قم، بلوار 15 خرداد، خیابان شهید میثمی، سازمان مرکزی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

روز شمار همایش
تا پایان ثبت نام در همایش:تا پایان مهلت ارسال مقاله:


دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم